درباره ما

شرکت پی و جوش ساروج با هدف ایجاد تحول در شیوه های بازرسی فنی صنعت ساختمان مطابق با استاندارد ISO/IEX 17020 و ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی در زمینه ژئوتکنیک (خاک)، مقاومت مصالح (بتن و فولاد)، بازرسی و کنترل کیفیت جوش مطابق با استاندارد ISO/IEC 17025 در داخل کشور تأسیس گردید. این شرکت دارای رتبه یک از وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه های آزمایش خاک، بتن و جوش بوده و در فهرست شرکت های مورد تأیید شهرداری تهران می باشد. همچنین این شرکت فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری در بخش مسکن را نیز انجام می دهد.

ساروج، همراه شماست تا مرز موفقیت

پروژه ها

پروژه شماره ۴

پروژه شماره ۴

تعداد طبقات :۶

زیر بنا :۱۴۰۰

تعداد واحدها :۱۰

متراِژ واحدها :۱۲۰ و ۱۱۰ متر مربع

آدرس : استاد معین، کوچه حیدری

پروژه شماره ۳

پروژه شماره ۳

تعداد طبقات :۶

زیر بنا :۲۱۰۰

تعداد واحدها :۱۰

متراِژ واحدها :۱۲۰ و ۱۴۰ متر مربع

آدرس : خیابان خرمشهر، کوچه ششم

پروژه شماره ۲

پروژه شماره ۲

تعداد طبقات :۶

زیر بنا :۱۴۰۰

تعداد واحدها :۱۰

متراِژ واحدها :۱۲۰ و ۱۱۰ متر مربع

آدرس : استاد معین، کوچه حیدری

پروژه شماره ۱

پروژه شماره ۱

تعداد طبقات :۸

زیر بنا :۱۹۰۰

تعداد واحدها :۸

متراِژ واحدها :۱۳۰ و ۶۵ متر مربع

آدرس : خیابان دامپزشکی، خیابان حیدریان

پروژه ها

پروژه شماره ۴

پروژه شماره ۴

تعداد طبقات :۶

زیر بنا :۱۴۰۰

تعداد واحدها :۱۰

متراِژ واحدها :۱۲۰ و ۱۱۰ متر مربع

آدرس : استاد معین، کوچه حیدری

پروژه شماره ۳

پروژه شماره ۳

تعداد طبقات :۶

زیر بنا :۲۱۰۰

تعداد واحدها :۱۰

متراِژ واحدها :۱۲۰ و ۱۴۰ متر مربع

آدرس : خیابان خرمشهر، کوچه ششم

پروژه شماره ۲

پروژه شماره ۲

تعداد طبقات :۶

زیر بنا :۱۴۰۰

تعداد واحدها :۱۰

متراِژ واحدها :۱۲۰ و ۱۱۰ متر مربع

آدرس : استاد معین، کوچه حیدری

پروژه شماره ۱

پروژه شماره ۱

تعداد طبقات :۸

زیر بنا :۱۹۰۰

تعداد واحدها :۸

متراِژ واحدها :۱۳۰ و ۶۵ متر مربع

آدرس : خیابان دامپزشکی، خیابان حیدریان